Patunayan Mo

Note: This is a Filipino Christian Song

Kalimutan muna ang nakaraan
Ngayo’y nakalaan, ang buhay mo sa ‘ting Panginoon
Mga dati mong gawi, na palagi ng mali
At hindi kasiya-siya sa Maykapal

Kung noon ang naghahari ay galit
Ngayon ang kapalit,
pag-ibig na nanggagaling kay Hesus
Ang baku-bakong landas
Tinuwid na ng Mesias
Patunayan mong ikaw ngayo’y ligtas

Mayron bang tuwid ang isip
Na naglinis at nagbihis,
Ngunit ang isinuot ay dati nyang damit?

Ang alak na mamahalin
Kung kailangan mang isalin
Ang paglalagyan mo ba’y tapayang luma rin?

Kalimutan muna ang nakaraan
Ngayo’y nakalaan, ang buhay mo sa ‘ting Panginoon
Mga dati mong gawi, na palagi lang mali
At hindi kasiya-siya sa Maykapal

Mayron bang tuwid ang isip
Na naglinis at nagbihis,
Ngunit ang isinuot ay dati nyang damit?

Ang alak na mamahalin
Kung kailangan mang isalin
Ang paglalagyan mo ba’y tapayang luma rin?

Kung noon ang naghahari ay galit
Ngayon ang kapalit,
pag-ibig na nanggagaling kay Hesus
Ang baku-bakong landas
Tinuwid na ng Mesias
Patunayan mong ikaw ngayo’y ligtas

Patunayan mong ikaw ngayo’y ligtas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s