Patunayan Mo

Note: This is a Filipino Christian Song Kalimutan muna ang nakaraan Ngayo’y nakalaan, ang buhay mo sa ‘ting Panginoon Mga dati mong gawi, na palagi ng mali At hindi kasiya-siya sa Maykapal Kung noon ang naghahari ay galit Ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Hesus Ang baku-bakong landas Tinuwid na ng Mesias Patunayan mong […]

Read More

What is Christmas To You?

What is Christmas to you? Is it the joy of the festivities? The food? The gifts? ALL of the above right?!! For me, it’s a little different because the expenses drive me nuts! Hehe. The season coincides with my son’s birthday so the expense is double. The only thing that gives my heart a little […]

Read More

The Button

My husband often asks me as to why I love engaging in things like forums, debates, and even to nonsense stuffs like showbiz, tabloids and gossips. I would give him a stupid answer like, “because I thrive in knowing that somewhere in this world, someone just wishes to pound my head really hard”. Reminds me […]

Read More